ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ευθύνη

 Τρέλα και ευθύνη

 Η κοινή γνώμη, ακόμη και η γνώμη των ειδικών, αποδέχεται με δυσκολία ότι ο δράστης εγκλημάτων που μπορεί να χαρακτηριστούν ως απεχθή, απάνθρωπα ή ειδεχθή μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν φέρει ευθύνη, επειδή είναι τρελός. Ακόμη και αν  λάβουμε υπόψη τη λογική, το αίτιο του εγκλήματος δείχνει να μην αντιστοιχεί σε κανένα κατανοητό κίνητρο· εν ολίγοις, όσο πιο «τρελό» είναι ένα έγκλημα, τόσο λιγότερο διατεθειμένοι είμαστε να δεχτούμε την τρέλα του δράστη του. 
 
Ωστόσο, αν η ίδια η τρέλα της πράξης δεν αρκεί για να διαπιστώσουμε την τρέλα του δράστη, άλλοι δείκτες θα επέτρεπαν αυτήν την υπόθεση. Εντούτοις, η βαρύτητα του εγκλήματος μάς αποτρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ